Cerita Lucu Si Kabayan Ngawas Ujian


Duka timana alesanna si kabayan meunang tugas ngawas ujian barudak SMP..
Singketna carita nalika keur ujian matematika di ruangan anu simpe jempling teu kadenge sora jangkrik-jangkrik acan….
Na ari peledek teh bau hitut… bau anu bener-bener bau…. atuh para siswa teh jadi rame pada nutup irungna masing-masing….  ngan si kabayan nu teu nutup irung teh da rumasa meureun.
Supaya ulah kapanggih si kabayan akhirna nyarita bari jiga anu rada nyentak…
”Saha ieu anu teu sopan …make hitut di jero ruangan ujian…”

Kabeh murid saling tuduhkeun ka babaturanna bari heureuy….  akhirna si kabayan nyarita kieu

“..ehem… barudak… bapa apal saha diantara aranjeun anu hitut…. jeung bapa erek mere nyaho jawaban soal ujian lamun aya anu ngaku hitut….”

Na atuh ari cung teh kabeh pada ngaku hitut…abdi pa….abdi pa…kabeh nagku…da hayang jawaban ujian..

No comments:

Post a Comment