Bilangan cacah

Bilangan cacah merupakan himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, dengan kata lain himpunan bilangan asli ditambah nol. Maka, bilangan cacah harus bertanda positif, sehingga himpunannya yaitu {0, 1, 2, 3 …}.
Operasi pada bilangan Cacah

1. Operasi Penjumlahan
meliputi:
*komutatif dimana a+b=b+a
*asosiatif dimana (a+b)+c=a+(b+c)
*unsur identitas adalah nol
*tertutup yaitu penjumlahan dua bilangan cacah akan menghasilkan bilangan cacah juga.

2. Operasi Pengurangan
merupakan operasi kebalikan dari pengurangan a-b=c sama artinya dengan b+c=a maka sifatnya sama dengan penjumlahan.

3. Operasi Perkalian
meliputi :
* komutatif : axb=bxa
* asosiatif : (axb)xc=ax(bxc)
* distributif : ax(b+c)=(axb)+(axc) dan ax(b-c)=(axb)-(axc)
*unsur identitas perkalian yaitu 1 : ax1=a dan bx1=b
* semua bilangan cacah dikalikan nol hasilnya adalah nol.

4. Operasi Pembagian
merupakan operasi kebalikan dari perkalian a:b=c maka bxc=a. Pembagian bilangan cacah dengan nol tidak didefinisikan sedangan nol dibagi dengan bilangan cacah hasilnya nol.

Rumus Kerucut

Kerucut merupakan sebuah limas istimewa yang beralaskan sebuah lingkaran dan bercirikan memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Sisi tegak dari kerucut bukalah segitiga tapi merupakan bidang lengkung yang disebut sebagai selimut kerucut. Pada kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan benda yang menyerupai kerucut misalnya menara dan nasi tumpeng. 

Rumus Alas Luas Kerucut =
d
Rumus Luas Selimut Kerucut =
e
Sehingga luas permukaan kerucut = luas alas + luas selimut
f
Dan volume kerucut =
g
dimana π = 3,14 atau 22/7

Rumus Persegi

Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat buah sisi (rusuk) yang sama panjang serta memiliki empat buah sudut  dimana semuanya merupakan sudut siku-siku. Dahulu bangun datar ini disebut sebagai bujur sangkar.
Rumus menghitung luas persegi yaitu
L = s²
atau
L = a²
Rumus menghitung keliling lingkaran yaitu
K = 4.s
atau
K = 4.a
Sehingga untuk mencari sisi
s = K/4
s = √s²

Panon Panon ngarupakeun hiji organ nu boga tujuan pikeun ngariksa cahya. Panon nu pangbasajanna teu migawé lian ti ngariksa naha sakuriling téh caang atawa poék. Panon nu leuwih kompléks dipaké pikeun nyadiakeun rasa sawangan.

Lemeusna babagian jalma
Awak =salira
Hulu =mastaka
Buuk =rambut
Beunget =pameunteu
Tarang =taar
Halis =sipat
Mata =soca
Ceuli =kuping
Pipi = damis
Sungut = baham
Biwir = lambey
Huntu = waos
Letah = ilat
Gado = angkeut
Janggot = rumbah
Beuteung = patuangan
Taktak = pundak
Kuku = tanggay
Susu = pinareup
Beuheung = tengek
Bujal = udeul
Kelek = ingkab
Leungeun = panangan
Kenca = kiwa
Katuhu = tengen
Ramo = rema
Birit = imbit
Suku = sampean
Geulung = sanggul
Bobogaan = gagaduhan

Lemesna sesebatan ka jalmiLalaki =pameget
Awewe =Istri
Indung I=bu
Bapa =rama
Kolot =sepuh
Anak= putra
Ngora =anom
Leutik =alit
Gede =ageung
Budak =murangkalih
Minantu= mertua
Warang =besan
Salaki =caroge
Pamajikan =geureuha
Kulawarga =kulawargi
Dulur =wargi
Baraya =saderek
Adi =rayi
Kaka =raka
Kuring =abdi
Maneh =anjeun
Batur =rencang
Parawan =mojang
Bujangan =jajaka
Mayit =layon

Budaya PermisifPermisif adalah pola asuh yang menekankan ekspresi diri dan pengaturan diri sendiri (wikipedia,2012) Pengertian ini dijelaskan lebih lanjut dalam wikipedia sebagai berikut, Permisivisme berasal dari bahasa Inggris, permissive yang berarti serba membolehkan, suka mengizinkan. Sejalan dengan arti katanya, permisivisme merupakan sikap dan pandangan yang membolehkan dan mengizinkan segala-galanya

KekeringanKekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Biasanya kejadian ini muncul bila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia.

Rumus kimia adalah

Rumus kimia (juga disebut rumus molekul) adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu, menggunakan sebaris simbol zat kimia, nomor, dan kadang-kadang simbol yang lain juga, seperti tanda kurung, kurung siku, dan tanda plus (+) dan minus (-). Jenis paling sederhana dari rumus kimia adalah rumus empiris, yang hanya menggunakan huruf dan angka.

Matematika adalah

Matematika berasal dari bahasa Yunani: μαθηματικά - mathēmatiká adalah studi besaran, struktur, ruang, dan perubahan.