Lemeusna babagian jalma
Awak =salira
Hulu =mastaka
Buuk =rambut
Beunget =pameunteu
Tarang =taar
Halis =sipat
Mata =soca
Ceuli =kuping
Pipi = damis
Sungut = baham
Biwir = lambey
Huntu = waos
Letah = ilat
Gado = angkeut
Janggot = rumbah
Beuteung = patuangan
Taktak = pundak
Kuku = tanggay
Susu = pinareup
Beuheung = tengek
Bujal = udeul
Kelek = ingkab
Leungeun = panangan
Kenca = kiwa
Katuhu = tengen
Ramo = rema
Birit = imbit
Suku = sampean
Geulung = sanggul
Bobogaan = gagaduhan

No comments:

Post a Comment