Lemesna sesebatan ka jalmiLalaki =pameget
Awewe =Istri
Indung I=bu
Bapa =rama
Kolot =sepuh
Anak= putra
Ngora =anom
Leutik =alit
Gede =ageung
Budak =murangkalih
Minantu= mertua
Warang =besan
Salaki =caroge
Pamajikan =geureuha
Kulawarga =kulawargi
Dulur =wargi
Baraya =saderek
Adi =rayi
Kaka =raka
Kuring =abdi
Maneh =anjeun
Batur =rencang
Parawan =mojang
Bujangan =jajaka
Mayit =layon

No comments:

Post a Comment